« juuli 2022 »
E T K N R L P
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Lionism

WE SERVE /me abistame/ - on lionismi juhtlause.

 

Lionism on heategevusliikumine, see on ellusuhtumine, vabatahtlik ja omakasupüüdmatu ühiskonna teenimine ning abivajajate toetamine.

 

Lionsliikumises osalemine ei ole üksnes teisi abistamine, see on samuti sõpruskond ning inimeste juhtimise kogemine.

 

Lionsliikumine peab oluliseks pereelu. Terved peresuhted on ühiskonna moraalse arengu alustalasid. Osalemine heategevuses on lapsevanematele hindamatu võimalus kujundada isikliku eeskuju kaudu lastes sallivat ja üksteise toetamisele suunatud eluhoiakut. Paljud klubid kaasavad oma üritustele pereliikmeid.

 

Lionsklubiga liitumine toimub ainult klubi töös osalejate poolt liikmeks kutsumise kaudu. Klubi tegevust juhib klubi president, kes koos erinevate ametimeestest moodustatud juhatusega valitakse tegutsema üheks aastaks. Lionsklubid kogunevad tavaliselt üks kord kuus koosolekutele arutama heategevusprojekte ja klubi tegevuse korraldamist.

 

Lionsliikumises osalevad nii mehed kui ka naised, on meeste klubisid, naisteklubisid ja segaklubisid.

 

Lionsliikumise peakorter asub Ameerika Ühendriikides Illinoisi osariigis Old Brookis, kus rahvusvahelise presidendi eestvedamisel rahvusvaheliste ametimeeste kaudu koordineeritakse 750 lionspiirkonna, sh Eesti piirkonna (D-120) tegemisi. Lionsklubisid on üle maiilma kokku 44 500 ja neisse kuulub 1,4 miljonit lionit. Kõik ametimehed alates klubi presidendist, piirkonna kubernerist kuni rahvusvahelise presidendini on valitavad, reeglina üheks aastaks.

 

Põhimõtted

 • Ole ettevaatlik hukka mõistes, kuid helde tänades. Toimi loovalt, mitte lammutavalt.
 • Aita ligimesi nende katsumustes: leinajad vajavad su kaastunnet, nõrgad ja raskustesse sattunud sinu tuge.
 • Täida oma kohustused ühiskonna ees. Osuta sõnade ja tegudega oma õiglast meelt ja austust oma maa ja ühiskonna suhtes.
 • Sõprus olgu eesmärgiks, mitte vahendiks. Tõeline sõprus ei nõua endale midagi ega sõltu osutatavatest teenetest.
 • Tegutse alati omakasupüüdmatult. Kui sind kahtlustatakse toimivat valesti, käitu oma kaaslastega nii, nagu soovid, et nemad käituksid sinuga.
 • Ära raja oma edu kellegi teise arvel, ole siiras ja usaldav oma lähimate suhtes ning aus iseenda vastu.
 • Püüa teha oma tööd edukalt. Sul on õigus saada selle eest väärilist tasu, kuid ära taotle mingeid õigustamata eeliseid.
 • Võta oma päevatööd kutsumusena ja tööta nii, et äratad usaldust.

Eesmärgid

 • Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamiseks kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel ja isiklikes püüdlustes.
 • Luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse poliitilisel ega usulistel teemadel.
 • Liita klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
 • Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
 • Kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
 • Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist.
Nimi: 
Salasõna: 
Unustasite salasõna?
Koostööpartnerid
© 2006 kõik õigused kaitstud 55 545 100 | info@meieaadress.ee